Innsamlingsutstyr

For privatkunder

80 Liter

Sort avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.

120 liter

Sort avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.

140 liter

Grønn avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Grønn avfallsbeholder er for papp og papir. Væske- og drikkekartonger legges i egen pose før de kastes i den grønne dunken.

140 liter

Brun avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Brun avfallsbeholder er for Bioavfall, det vil si avfall som for eksempel matrester og hageavfall.

240 liter

Sort avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.

240 liter

Grønn avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Grønn avfallsbeholder er for papp og papir. Væske- og drikkekartonger legges i egen pose før de kastes i den grønne dunken.

240 liter

Brun avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Brun avfallsbeholder er for Bioavfall, det vil si avfall som for eksempel matrester og hageavfall.

660 liter

Sort avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.

660 liter

Grønn avfallsbeholder

For husholdninger

Avfallstype: Grønn avfallsbeholder er for papp og papir. Væske- og drikkekartonger legges i egen pose før de kastes i den grønne dunken.