HENTING AV GROVAVFALL, HAGEAVFALL OG FARLIG AVFALL

Henteordning for hele Stavanger

Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy.

Grovavfall - avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. Du kan ha tre hentinger i året.
Hageavfall - plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder som egner seg for kompostering. Du kan ha tre hentinger i året.
Farlig avfall - f.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.
Tøy - klær og andre tekstiler.

Avfallet skal settes ut mot kjørbar offentlig vei, fortrinnsvis på egen tomt. For grovavfall og farlig avfall settes avfallet frem kvelden før eller senest 07.30 på selve hentedagen. For hageavfall må dette settes frem senest kl 06.30 på selve hentedagen. Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser.
Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

Bestilling: http://www.hentavfall.no/

Henteordning for Sandnes kommune

Private husholdninger i Sandnes kommune kan bestille henting av grovavfall og farlig avfall. Ordningen er inkludert i kommunale avgifter.

GROVAVFALL  -  Store gjenstander som ikke får plass i vanlige avfallsbeholdere eller innkastluker til nedgravde containere.

Mer informasjon om hva som kan kastes finner du i veilederen under bestillingsskjema.

FARLIG AVFALL- Miljøfarlig avfall som f.eks. kjemikaljer, spraybokser, batterier, lyspærer og småelektrisk. Avfallet legges inn i rød beholder for farlig avfall.

Bestilling: http:http://www.hentavfall.no/