Næringsavfall

Avfallshåndtering for næringslivskunder

Farlig avfall

Farlig avfall

Mye avfall inneholder stoffer som kan være giftige og skadelige for miljøet. Spesielt innen enkelte industribedrifter eller oljenæringen som er typiske for vår region kan dette være en utfordring.

Farlig og giftig avfall er man forpliktet til å håndtere og avlevere på forsvarlig måte. Farlig avfall må leveres i originalemballasje og skrus skikkelig til, eventuelt må emballasjen merkes tydelig med innhold på grunn av sikkerhetshensyn i forbindelse med mottak.

 

Ta kontakt med oss i Renovasjonen IKS for å høre hvordan vi kan bistå nettopp din bedrift med håndtering av farlig avfall.