Næringsavfall

Avfallshåndtering for næringslivskunder

Innsamlingsutstyr

Papp

Utstyr: Beholder, presse eller komprimator.

Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

Papir

Utstyr: Beholder, presse eller komprimator.

Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

Glass

Utstyr: Beholdere 240 eller 660L.

Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

Matavfall

Utstyr: Beholder på 120 eller 240 liter.

Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

Plast

Utstyr: Beholder eller strupestativ.

Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop. Hentes sammen med papp / papir.

Metaller

Utstyr: Beholder, eller containere.

Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.