Næringsavfall

Avfallshåndtering for næringslivskunder

Miljøsanering

Når bygg rives eller rehabiliteres, blir mange farlige miljøgifter frigjort.  At asbest er farlig vet de fleste, men det er dessverre mange flere giftstoffer i forskjellige byggematerialer.

Miljøsaneringen handler om å demontere, pakke inn og fjerne bygningsdeler med miljøfarlig innhold på forsvarlig måte. Dette kan Renovasjonen være behjelpelig med.

Ta kontakt med oss for råd og veiledning.