FASTFROSSET AVFALL I BRUN DUNK

Frostnettene fører til at fuktig hageavfall fryser fast i biospannet. Våre renovatører har problemer med at det ikke lar seg gjøre å få ut avfallet uten at beholderne dunkes og ødelegges.

UTDELING AV KALENDER 2018

Vi har startet pakking og utdeling av kalender for 2018.  Renovasjonen IKS står for utdeling i Stavanger, og pr. dato er vi på Byhaugen, Eiganes og Vaulen.  I Sandnes er det AKS som deler ut og opplysninger gis av servicekontoret.

RENOVASJONEN IKS INNGÅR SAMARBEID MED RYMI samt Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Renovasjonen IKS overtar mannskap og bilpark fra RenoNorden og inngår samarbeid med Rymi, Rennesøy og Kvitsøy om avfallshåndtering. Rymi omfatter kommunene Finnøy, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand.
Les mer..

MOTTAK AV HAGEAVFALL HØSTEN 2017 i SANDNES

Hageavfall

Gratis mottak av hageavfall fra husholdninger er nå avsluttet les mer…

 

Leie av Container

Transport, eventuelle bompenger samt deponikostnad tilkommer

SOMMERJOBBER 2017

Fristen for sommerjobber er nå gått ut.

UTDELING AV KALENDER 2017 OG BIO POSER

Utdeling av kalender for 2017 er ferdig.  Dersom noen ikke har fått må dette meldes i kommunens avviksystem VOF. Etter 31. januar må poser og evt. kalender hentes på kommunens servicekontor.  Kalender kan lastes ned fra nettet.

NY AVTALE OM GROVAVFALL I GJESDAL- OG TIME KOMMUNE

Renovasjonen IKS har inngått avtale om prøveordning i Gjesdal- og Time kommune.
Les mer