FERIEAVVIKLING I RENOVASJONEN IKS

Alle har behov for ferie og Renovasjonen er ikke noe unntak.  Vi starter uke 25 med ferievikarer på de ordinære rutene.  Vi håper ikke dette medfører at noen merker noen forskjell, men vi stenger ned noen tjenester fra 3.7 - 31.7..  Henting av grovavfall, hageavfall og farlig avfall er stengt, men for Stavanger er det begrenset henting. Vi beklager dersom dette skulle medføre problemer og lover å komme tilbake for fullt uke 32.  I mellomtiden får vi håpe på en fin sommer og håper å se mange på Gladmat og Blink festivalen. Renovasjonen IKS er leverandør av alle avfallstjenester til Gladmat 2017.
GOD SOMMER!

HENTING AV GROVAVFALL

Renovasjonen IKS utfører henting av grovavfall i Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy, Time.og Gjesdal kommune.  Les mer..

Leie av Container

Transport, eventuelle bompenger samt deponikostnad tilkommer

SOMMERJOBBER 2017

Fristen for sommerjobber er nå gått ut.

UTDELING AV KALENDER 2017 OG BIO POSER

Utdeling av kalender for 2017 er ferdig.  Dersom noen ikke har fått må dette meldes i kommunens avviksystem VOF. Etter 31. januar må poser og evt. kalender hentes på kommunens servicekontor.  Kalender kan lastes ned fra nettet.

NY AVTALE OM GROVAVFALL I GJESDAL- OG TIME KOMMUNE

Renovasjonen IKS har inngått avtale om prøveordning i Gjesdal- og Time kommune.
Les mer

Bemannet mottak for hageavfall og greiner i Sandnes

Hageavfall og juletrær kan leveres i uke 16,17,18 og 19.
Les mer for oversikt over dag og steder…

Endring i kalender for enkelte områder i Stavanger

Ved årsskiftet ble noen områder byttet til ny kalender.  Dette gjelder Forus området som nå er på kalender 4.  Auglend og Hillevåg har også fått kalender 4.  Det er også andre områder som har fått justeringer.  Dersom du lurer på kalender eller tømmedag kan du sjekke dette på: Les mer…