MOTTAK AV HAGEAVFALL HØSTEN 2017 i SANDNES

Publisert 31.08.2017

Høst 2017:

I tidsrommet 11. september til 6. oktober 
vil vi ha bemannet mottak for hageavfall følgende plasser:

Mandag: Riskahallen og Bogafjell v/miljøstasjon

Tirsdag: Sandvedparken p-plass og Figgjohallen p-plass

Onsdag: Hana skole og Høyland ungdomsskole

Torsdag: Varatunparken p-plass og Høle kirke, p-plass

Fredag: Sandved, Krystallveien, snuplass og Sviland samfunnshus

Hageavfallet må leveres mellom 17:00 og 19:00.

Maksimal diameter på trær/busker er 12 cm.

http://sortere.no/kart/50/kommune/Sandnes/
Dersom du ikke får opp mottaksstedene automatisk, må du benytte zoom-funksjonen helt til høyre i kartet. I og med at mottakssteder for hageavfall ikke er permanente, så vil ikke disse være aktive i kartet hele året.