Visjon og målsetting

Visjon

Renovasjonen IKS skal være et nyskapende og konkurransedyktig avfallsselskap med fornøyde brukere.

 

Slagord

Miljø i praksis

 

Hovedmål

Selskapsutvikling:

Renovasjonen IKS skal være et bransjeledende og kostnadseffektivt selskap med høy servicegrad.

 

Organisasjon:

  • Renovasjonen IKS skal være en attraktiv og sikker arbeidsplass som fremmer verdiskapninger.
  • Renovasjonen IKS skal skape felles etiske holdninger som gir tillit overfor brukerne av våre tjenester og en samfunnsansvarlig forretningsdrift.

Miljø og tjenesteutøvelse:

  • Sikre en hygienisk og betryggende innsamling og transport av avfall.
  • Utføre alt arbeid med respekt og omtanke for liv, helse og ytre miljø.
  • Bidra til å fremme gjenvinning og energiutnyttelse av avfallet.

Kjøretøy:

Bilparken skal bidra til at selskapet til enhver tid har et fundament som sikrer høy regularitet på utførelse av våre tjenester.