Renovasjonen IKS utfører kritiske samfunnsoppgaver. Vi har utarbeidet en beredskapsplan med formål om prioriteringer i forhold til hvordan nåværende situasjon utvikler seg.

Vi har delt innsamlingsordningene i prioritet 1, 2 og 3.

I en situasjon hvor en må prioritere mellom prioritet 1. oppgaver, vil restavfall og smittefarlig avfall være prioritert foran øvrige innsamlingsordninger.

Vi må desverre midlertidig stoppe grovavfall innsamlingen i en periode. Siste hentedag blir fredag 20. mars.

Vårt ordrekontor har stor pågang fra våre kunder og samarbeidspartnere. Vi besvarer alle spørsmål så godt vi kan men ber om forståelse om at det kan oppstå noe lengre besvarelse tid enn normalt. 

Vi følger kontinuerlig med på utviklingen og vil til enhver tid rette oss etter de retningslinjer som gis av våre helse myndigheter.