Ferieavikling

 Fra 01. Juli til 15. August har vi begrenset kapasitet grunnet ferieavvikling.

Sertifisering

Renovasjonen IKS 2018
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015
og NS-EN 14001:2015