120 liter sort avfallsbeholder

Publisert:
Sort avfallsbeholder er for restavfall, det vil si avfall det ikke finnes gjenvinningsordninger for.

ISO 14001 / ISO 9001

Renovasjonen IKS 2018
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015
og NS-EN 14001:2015