660 liter grønn avfallsbeholder

Publisert:

Grønn avfallsbeholder er for papp og papir. Væske- og drikkekartonger legges i egen pose før de kastes i den grønne dunken.

ISO 14001 / ISO 9001

Renovasjonen IKS 2018
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015
og NS-EN 14001:2015