Etter korona pandemien har det vært stopp i innsamlingen av grovavfall, men nå er vi i gang fra neste uke mandag 20.4.20