Innkjøring av helligdager i mai

Publisert:
Hugo Boss med norsk flagg, illustrasjon

Kristi himmelfartsdag torsdag 10.5 kjøres inn onsdag 9.5.  Fredag 11.5 kjøres ordinær dag.  Grunnlovsdagen torsdag 17.5 kjøres inn onsdag 16.5.  Fredag 18.5 kjøres ordinær dag.  2. pinsedag mandag 21.5 kjøres inn tirsdag 22.5.

Sertifisering

Renovasjonen IKS 2018
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015
og NS-EN 14001:2015