Henteordning for Stavanger og Sandnes

Privathusholdninger i Stavanger kommune kan bestille henting av grovavfall, hageavfall, farlig avfall og tøy. Sandnes kommune har ennå ikke åpnet for hageavfall, se lenger nede i teksten.

Grovavfall 

Avfall som ikke får plass i vanlige bosspann eller innkastluker til nedgravde containere. Det kan også være gjenstander som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt. Du kan ha tre hentinger i året.

Hageavfall

Plantemateriale fra husholdningers hager og uteområder som egner seg for kompostering. Du kan ha tre hentinger i året.

Farlig avfall

F.eks. kjemikalier, maling, spraybokser og småelektrisk avfall.

Glassemballasje

All glassemballasje, både klart og farget, som har inneholdt mat, drikke eller kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det benyttes egen beholder til formålet.

Avfallet skal settes ut mot kjørbar offentlig vei, fortrinnsvis på egen tomt. Avfallet settes ut kvelden før eller senest 06.30 på selve hentedagen. Hageavfall skal være samlet i sekker og grener buntet sammen i håndterbare størrelser.

Abonnenten har selv ansvaret for avfallet inntil det har blitt hentet. Avfallet må beskyttes mot vær og vind.

Bestilling: www.hentavfall.no

Henteordning for Sandnes kommune

Private husholdninger i Sandnes kommune kan bestille henting av grovavfall og farlig avfall. Ordningen er inkludert i kommunale avgifter.

Grovavfall

Store gjenstander som ikke får plass i vanlige avfallsbeholdere eller innkastluker til nedgravde containere.

Mer informasjon om hva som kan kastes finner du i veilederen under bestillingsskjema.

Farlig avfall

Miljøfarlig avfall som f.eks. kjemikaljer, spraybokser, batterier, lyspærer og småelektrisk. Avfallet legges inn i rød beholder for farlig avfall.

Glassemballasje

All glassemballasje, både klart og farget, som har inneholdt mat, drikke eller kosmetikk og kroppspleieprodukter. Det benyttes egen beholder til formålet.

Bestilling: www.hentavfall.no