Selskapet startet opp sin virksomhet 01.01.2006. Selskapet er organisert som et konsern med to datterselskaper som er 100% eid av Renovasjonen IKS. Henholdsvis Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS. Selskapet er godkjent lærebedrift.

Renovasjonen Egenregi AS utfører oppdrag  i forbindelse med innsamling og transport av husholdningsavfall. Selskapet er gebyrfinansiert og virksomheten skal drives til selvkost. Renovasjonen Næring AS sin virksomhet er innsamling og transport av næringsavfall, samt innsamling av husholdningsavfall i markedet, samt annen tilknyttet virksomhet. Selskapet skal drive sin virksomhet på forretningsmessig basis.

Vi henter i dag inn husholdningsavfall i følgende kommuner i regionen:

Beholdere: Stavanger, Sandnes, Kvitsøy, Suldal, Hjelmeland og Strand.  

Nedgravde avfallssystem: Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Hå, Time, Klepp, Sola og Randaberg. 

Grovavfall: Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Sola og Randaberg.

Næringsavfall hentes inn fra bedrifter og virksomheter i Ryfylke, Stavanger, Sandnes og Jæren-kommunene.