Renovasjonen henter inn husholdningsavfall i eierkommunene og har inngått off-off samarbeidsavtale om innsamling av avfall i Ryfylke kommunene Suldal, Hjelmeland og Strand. Innsamling av avfall fra nedgravde avfallsløsninger hentes i  kommunene Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Hå, Strand og Gjesdal. Vi  har også innsamling av grovavfall i disse kommunene med unntak av Hå og Klepp. Noen kommuner har også tilbud om henting av  glass, farlig avfall og hage avfall. Abonnentene kan gå inn på www.hentavfall.no for å bestille disse tjenestene. Alle kommunene har 3- beholder system, det vil si beholder for papp og papir, våtorganisk og restavfall. Restavfall leveres til Etter Sorteringsanlegget på Forus. Her blir plast og metall automatisk sortert ut og går til materialgjenvinning. Våtorganisk avfall blir transportert til biogassanlegg på Grødaland.