Renovasjonen henter inn husholdningsavfall i eierkommunene samt nedgravde avfallsløsninger i  Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Klepp, Time, Hå, Strand og Gjesdal kommune. Vi har også innsamling av grovavfall i disse kommunene med unntak av Hå og Klepp. Noen kommuner har også tilbud om henting av plast, glass, farlig avfall og hage avfall. Abonnentene kan gå inn på www.hentavfall.no for å bestille disse tjenestene. Alle kommunene har tre beholder system, det vil si beholder for papp og papir, våtorganisk og restavfall. Restavfall leveres fra høsten 2018 gjennom eget sorteringsanlegg. Her vil plast og metall automatisk sorteres og gå til materialgjenvinning. Våtorganisk avfall blir fra januar 2018 transportert til biogassanlegg på Grødaland.

Fra høsten 2017 har vi også ansvar for avfallshåndteringen i alle kommuner i Ryfylke. Dette utføres i nært samarbeid med Ivar renovasjon ryfylke.