For at vi skal sikre en best mulig kvalitet på våre tjenester har vi satt opp noen sjekk punkter som vi ber deg om å gå gjennom før vi kommer med containeren:

  • Er det plass til å sette fra seg containeren? Bilene som brukes til dette formålet krever noe plass. Ved bruk av en 10m³ container er plassbehovet: Bredde ca. 3 meter lengde ca. 9 til 10 meter.
  • Hvilket underlag er det der container skal stå på? Dersom det for eksempel er belegningsstein eller asfalt må du ta stilling til om underlaget tåler vekt av bil og utstyr som vil være pluss-minus 15 tonn.
  • Dersom Du fyller i væskeholdig avfall kan container lekke. Det kan også skje ved regnvær. Vær oppmerksom på at det kan da komme rustvann ut av containeren som kan resultere i misfarging av f.eks. belegningsstein/asfalt.

Er du i tvil? Ikke nøl med å ta kontakt med oss på tlf 51 800 800 eller epost ordre@renovasjonen.no