Selskapet startet opp sin virksomhet 01.01.2006. Ved etableringen ble de ansatte overført fra  eierkommunene Sandnes og Stavanger. Selskapet er organisert som et konsern med to datterselskaper som er 100% eid av Renovasjonen IKS. Henholdsvis Renovasjonen Egenregi AS og Renovasjonen Næring AS.

Renovasjonen Egenregi AS utfører oppdrag  i forbindelse med innsamling og transport av husholdningsavfall for Sandnes og  Stavanger kommune. Selskapet er gebyrfinansiert og virksomheten skal drives til selvkost. Renovasjonen Næring AS sin virksomhet er innsamling av næringsavfall samt innsamling av husholdningsavfall fra andre enn kommunene Sandnes og Stavanger, samt annen tilknyttet virksomhet. Selskapet skal drive sin virksomhet på forretningsmessig basis.