Sorteringsguide

Mange gjenbruksmaterialer går til spille i Norge, og for å gjenvinne mer bør avfallssorteringen begynne der hvor avfallet oppstår. Renovasjonen Næring AS tilbyr kundetilpasset utstyr for å gjøre sortering enklest mulig. Nedenfor er en oversikt på avfall du bør sortere.

 • Symbol for matavfallGenerellt avfall

  Matavfall


  Hva: Våtorganisk avfall fra kantine. Enkelte varer kan være emballert


  IKKE: Glass, metall eller annet avfall


  Hvor: I merket beholder 


  Gjenvinning: Brukes som råvare til biogassanlegg eller energigjenvinnes restprodukt komposteres.

 • Restavfall symbolGenerellt avfall

  Restavfall


  Hva: Avfall som ikke har egen avfallsinnsamling


  IKKE: Matavfall, Farlig Avfall, EE Avfall, flytende avfall 


  Hvor: I merket beholder 


  Gjenvinning: Sorteres og materialgjenvinnes. Brennbart avfall går til energigjenvinning.

 • Symbol for glass og metallGenerellt avfall

  Glass- og metallemballasje


  JA TAKK
  - Glassflasker
  - Kun emballasje av glass og metall (f.eks syltetøyglass og hermetikkbokser)
  - Øl- og mineralvann bokser
  - Aluminiumsfolie

  NEI TAKK
  - Keramikk, porselen og krystall
  - Speil og vindusglass
  - Ildfaste former/ovnsglass
  - Lyspærer og batterier
  - Malingsspann

  Hva skjer videre med avfallet?
  Gjenvinnes til nye produkter

 • ikon treplankeGenerellt Avfall

  Blandet Trevirke


  Hva: Trekasser, paller, pallekarmer, bygningskapp etc.

  IKKE: Impregnert trevirke (CCA,Cu eller Kreosot), Metall, Plast eller annet avfall

  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr container

  Gjenvinning: Kvernes til flis og leveres til forbrenningsanlegg og produksjon av elektrisk kraft. 
 • ikon papirPapir

  Blandet kontorpapir


  Hva: Skrivepapir, aviser, o.l. Innblanding av papp og kartong kan være maksimalt 25%

  IKKE: Plast, metall eller annet avfall

  Hvor: I merket beholder 

  Gjenvinning: Gjenvinnes og blir nytt papir eller tørkepapir.
 • ikon pappeskePapp

  Bølgepapp


  Hva: Bølgepapp

  IKKE: Plast, metall eller annet avfall

  Hvor: I merket beholder 

  Gjenvinning: Gjenvinnes til ny bølgepapp
 • ikon foliePlast

  Klar Folie


  Hva: Klar strekkbar folie, krympefolie og bobleplast

  IKKE: Farget folie, matbefengt hardplast, energiplast eller annet avfall

  Hvor: I merket sekkestativ

  Gjenvinning: Smeltes om til granulat og brukes i ny produksjon av sekker, poser og folie.
 • ikon metallStål og metaller

  Komplekst jern


  Hva: Stål og jern samt metallemballasje fra kantine. Det kan tillates påheng av plast og annet avfall som naturlig hører med til produktet som kasseres. 

  IKKE: Avfallsdel skal ikke overstige 10%.

  Hvor: I merket beholder eller container ved Miljøstasjoner

  Gjenvinning: Fragmenteres slik at jern, metaller og avfall skilles. Deretter materialgjenvinnes de forskjellige typene metall. Plast energigjenvinnes.
 • ikon metallStål og metaller

  Stålspon


  Hva: Stål/aluminium avfall etter dreiing, fresing, boring.

  IKKE: Metallavkapp, plast eller annet avfall

  Hvor: I merket container

  Gjenvinning: Materialgjnvinnes. Smeltes om til nye produkter.
 • ikon metallStål og metaller

  Rustfritt 18/8 - Syrefast


  Hva: Metall i rustfritt 

  IKKE: Annet jern og stål, plast, trevirke eller annet avfall

  Hvor: I merket container

  Gjenvinning: Materialgjenvinnes
 • ikon malingspannFarlig Avfall

  Maling, Lim og Lakk


  Hva: Emballasje med rester

  IKKE: Løsemidler, produkter med isocyanat, organiske peroksider eller lutbaserte trebehandlingsprodukter

  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr

  Gjenvinning: Energigjenvinnes. Metallemballasje gjenvinnes som metall.

   

 • ikon spilloljeFarlig Avfall

  Spillolje Refusjonsberettiget


  Hva: Refusjonsberettiget spillolje

  IKKE: Drivstoffrester, oljefase fra oljeutskiller, sloppvann, oljeemulsjoner, rester av fyringsolje

  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr

  Gjenvinning: Energigjenvinnes
 • ikon spilloljeFarlig Avfall

  Spillolje IKKE Refusjonsberettiget


  Hva: IKKE Refusjonsberettiget spillolje

  IKKE: Drivstoffrester, oljefase fra oljeutskiller, sloppvann, oljeemulsjoner, rester av fyringsolje

  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr

  Gjenvinning: Energigjenvinnes
 • Ikon oljefilterFarlig Avfall

  Oljeforurenset masse / Oljefiller


  Hva: Brukte oljefiller, absorbenter, oljeforurenset masse

  IKKE: Spillolje, olje- og fettavfall, oljeemulsjon, oljefilter med metallkapsel, annet avfall

  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr f.eks. fat

  Gjenvinning: Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes
 • ikon for sprayboksFarlig Avfall

  Spraybokser


  Hva: Tomme spraybokser


  IKKE: Spraybokser med isocyanater, emballasje, annet avfall


  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr 

  Gjenvinning: Destrueres på forsvarlig vis. Material og energigjenvinnes 
 • ikon for batteriFarlig Avfall

  Batterier Miljøskadelige


  Hva: Miljøskadelige Batterier


  IKKE: Utsorterte batterier som ikke er farlig avfall. Annet avfall.


  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr. Pallekarm.


  Gjenvinning: Leveres til godkjent mottak for sortering, behandling, sanering og materialgjenvinning.

   

 • ikon for impregnert trevirkeFarlig Avfall

  Trykk Impregnert trevirke


  Hva: Impregnert trevirke (CCA eller CU)


  IKKE: Annet avfall


  Hvor: I merket container


  Gjenvinning: Leveres til forbrenningsanlegg 

 • ikon for elektrisk og elektronisk avfallEE avfall

  EE Avfall


  Hva: Elektriske og elektroniske produkter


  IKKE: Emballasje, annet avfall


  Hvor: I merket EE Bur 


  Gjenvinning: Saneres ved godkjent behandlingsanlegg. Metaller og kabler materialgjenvinnes. Plast energigjenvinnes.


  Miljø: Inneholder en rekke farlige stoffer og miljøgifter.

   

 • Symbol LysstoffrørEE avfall

  Lysstoffrør


  Hva: Rette lystoffrør uten emballasje


  IKKE: Annet EE avfall, annet avfall


  Hvor: I merket godkjent oppsamlingsutstyr. Plastkasse eller pallekarm.


  Gjenvinning: Saneres ved godkjent behandlingsanlegg. Energi og materialgjenvinnes.


  Miljø: Kvikksølv kan lekke ut dersom rørene knuses. Både damp og støv er skadelig.

 • ikon for elektrisk og elektronisk avfallEE avfall

  Lyskilder


  Hva: Alle typer lyskilder. Sparepærer, LED


  IKKE: Rette lysstoffrør


  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr


  Gjenvinning: Saneres ved godkjent behandlingsanlegg. Energi og materialgjenvinnes.


  Miljø: Kvikksølv i sparepærer kan lekke ut dersom de knuses. Både damp og støv er skadelig.

 • ikon for elektrisk og elektronisk avfallEE avfall

  Kabler og ledninger


  Hva: Alle typer kabler og ledninger


  IKKE: Emballasje eller annet avfall


  Hvor: I merket oppsamlingsutstyr. Bur, beholder, fat eller IBC


  Gjenvinning: Sorteres og behandles ved godkjent mottak. Blir så kvernet og plast energigjenvinnes mens metaller går til materialgjenvinning.