Våre fagfolk har en unik erfaring innen selskapets ulike forretningsområder. Kombinert med en stor og moderne utstyrspark, kan vi til enhver tid utføre oppdrag — uansett type og størrelse — med hensyn til alle krav og behov.

Renovasjonen tilbyr totalløsninger med komplett avfallsregnskap, enkle og oversiktelige faktureringsrutiner og ikke minst fast kontaktperson.

Fokus på kunden

Under endringsprosessen fra et vanlig kommunalt renovasjonsselskap til et interkommunalt  selskap med eget datterselskap som skal konkurrere på det åpne markedet, er det de siste årene foretatt en del undersøkelser for kartlegge «markedets behov».

På bakgrunn av informasjonen fra markedet har vi så utviklet produkter og tjenester som kan settes sammen til optimale løsninger for den enkelte kunde. Noen ganger er dette standardløsninger, mens andre ganger er det spesialløsninger. Med moderne utstyr og medarbeidere med solid fagkompetanse og erfaringer er det ikke du som trenger å tilpasse deg oss, vi tilpasser oss deg.

Markedet endrer seg raskt — noe som krever stadig skarpere fokus på kunnskap og teknologi. Derfor er det viktig at vi til enhver tid er rustet til å kunne omstille oss i takt med nye krav og behov.

Service og tilgjengelighet

Erfaring gir kunnskap. Kunnskap gir trygghet. Trygghet gir tillit. Felles for våre kunder er at de bruker leverandører de kan stole på. Derfor er Renovasjonen i dag et naturlig valg for en lang rekke lokale aktører i ulike bransjer.

Renovasjonen har sin styrke i en kombinasjon av tilgjengelighet og fleksibilitet. Våre meget erfarne og serviceinnstilte medarbeidere vet at avfallshåndtering er noe langt mer enn en transporttjeneste. En renovatør i Renovasjonen er fagutdannet, noe som sikrer deg riktig og ansvarlig avfallshåndtering. Men han er også en serviceyter som forstår at det er fornøyde kunder han lever av. Denne kombinasjonen pluss en prissetting som gir deg god verdi for pengene, er vårt største konkurransefortrinn.

Du kan stole på at Renovasjonen IKS:

  • vet hva vi holder på med
  • har det utstyret som trengs til de aller fleste oppgaver
  • er tilgjengelige, fleksible og opptatt av fornøyde kunder
  • har konkurransedyktige priser som gir god verdi for pengene

Tjenester

Utover avhenting av avfall tilbyr vi blant annet tjenester innen:

Rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap.

Planlegging

God planlegging gjør det mulig å utnytte ressursene i avfallet på en mest mulig lønnsom måte.

Dokumentasjon

Myndighetene stiller krav til dokumentasjon i forbindelse med enkelte avfallstyper. Også med tanke på intern kontroll og oversikt er dokumentasjon viktig.

Statistikk

Renovasjonen tilbyr statistikk som viser innsamlede avfallstyper, mengder, antall tømminger og kostnader. Dette gjør det enkelt å vurdere de faktiske resultater opp mot bedriftens målsettinger.

Rapportering

Avhengig av størrelsen på bedriften kan vi rapportere på forskjellige nivåer.

En del avfall skal håndteres etter vedtatte regler nasjonalt og lokalt. Vi står til tjenste ved håndtering av farlig avfall og ved miljøsanering.