Vi opplever desverre at det er andre fraksjoner i container for hageavfall. Det er kun greiner, busker, trær og gress som skal kastes i denne containeren. Dersom det kastes annet avfall vil alt bli regnet som restavfall.