Kildesortering på alle arbeidsplasser

Dette betyr at man på arbeidsplassen ikke lenger kan kaste avfallet i én beholder som restavfall. Plastavfall og matavfall skal kastes i egne beholdere, som så skal leveres til gjenvinning.

- Det er den enkelte virksomhets ansvar at matavfall og plastavfall blir kildesortert. Alle næringsaktører må dermed avklare avtalen med gårdeier/eier av næringsbygget eller direkte med avfallsselskapet som håndterer avfallet på arbeidsplassen.