Denne kompakte bilen er ment å øke framkommelighet, redusere støy og klimagassutslipp. 

Den 100 % elektriske bilen er starten på en ny fase med andre typer kjøretøy. Renovasjonen IKS har omrikng 80 store, tunge kjøretøy. Denne elektriske bilen vil i hovedsak kjøre i ett utvidet sentrumsområde samt også hente avfall i mindre gater der større biler har problemer med å komme frem.

Les hva Rogaland Avis skriver om saken