Restavfall symbolGenerellt avfall

Restavfall


Hva: Avfall som ikke har egen avfallsinnsamling


IKKE: Matavfall, Farlig Avfall, EE Avfall, flytende avfall 


Hvor: I merket beholder 


Gjenvinning: Sorteres og materialgjenvinnes. Brennbart avfall går til energigjenvinning.