Symbol for matavfallGenerellt avfall

Matavfall


Hva: Våtorganisk avfall fra kantine. Enkelte varer kan være emballert


IKKE: Glass, metall eller annet avfall


Hvor: I merket beholder 


Gjenvinning: Brukes som råvare til biogassanlegg eller energigjenvinnes restprodukt komposteres.