ikon for elektrisk og elektronisk avfallEE avfall

Kabler og ledninger


Hva: Alle typer kabler og ledninger


IKKE: Emballasje eller annet avfall


Hvor: I merket oppsamlingsutstyr. Bur, beholder, fat eller IBC


Gjenvinning: Sorteres og behandles ved godkjent mottak. Blir så kvernet og plast energigjenvinnes mens metaller går til materialgjenvinning.