ikon for elektrisk og elektronisk avfallEE avfall

Lyskilder


Hva: Alle typer lyskilder. Sparepærer, LED


IKKE: Rette lysstoffrør


Hvor: I merket oppsamlingsutstyr


Gjenvinning: Saneres ved godkjent behandlingsanlegg. Energi og materialgjenvinnes.


Miljø: Kvikksølv i sparepærer kan lekke ut dersom de knuses. Både damp og støv er skadelig.