Symbol LysstoffrørEE avfall

Lysstoffrør


Hva: Rette lystoffrør uten emballasje


IKKE: Annet EE avfall, annet avfall


Hvor: I merket godkjent oppsamlingsutstyr. Plastkasse eller pallekarm.


Gjenvinning: Saneres ved godkjent behandlingsanlegg. Energi og materialgjenvinnes.


Miljø: Kvikksølv kan lekke ut dersom rørene knuses. Både damp og støv er skadelig.