ikon for elektrisk og elektronisk avfallEE avfall

EE Avfall


Hva: Elektriske og elektroniske produkter


IKKE: Emballasje, annet avfall


Hvor: I merket EE Bur 


Gjenvinning: Saneres ved godkjent behandlingsanlegg. Metaller og kabler materialgjenvinnes. Plast energigjenvinnes.


Miljø: Inneholder en rekke farlige stoffer og miljøgifter.