ikon for impregnert trevirkeFarlig Avfall

Trykk Impregnert trevirke


Hva: Impregnert trevirke (CCA eller CU)


IKKE: Annet avfall


Hvor: I merket container


Gjenvinning: Leveres til forbrenningsanlegg