ikon for batteriFarlig Avfall

Batterier Miljøskadelige


Hva: Miljøskadelige Batterier


IKKE: Utsorterte batterier som ikke er farlig avfall. Annet avfall.


Hvor: I merket oppsamlingsutstyr. Pallekarm.


Gjenvinning: Leveres til godkjent mottak for sortering, behandling, sanering og materialgjenvinning.