ikon for sprayboksFarlig Avfall

Spraybokser


Hva: Tomme spraybokser


IKKE: Spraybokser med isocyanater, emballasje, annet avfall


Hvor: I merket oppsamlingsutstyr 

Gjenvinning: Destrueres på forsvarlig vis. Material og energigjenvinnes