Ikon oljefilterFarlig Avfall

Oljeforurenset masse / Oljefiller


Hva: Brukte oljefiller, absorbenter, oljeforurenset masse

IKKE: Spillolje, olje- og fettavfall, oljeemulsjon, oljefilter med metallkapsel, annet avfall

Hvor: I merket oppsamlingsutstyr f.eks. fat

Gjenvinning: Brennbart avfall forbrennes og energigjenvinnes