ikon spilloljeFarlig Avfall

Spillolje IKKE Refusjonsberettiget


Hva: IKKE Refusjonsberettiget spillolje

IKKE: Drivstoffrester, oljefase fra oljeutskiller, sloppvann, oljeemulsjoner, rester av fyringsolje

Hvor: I merket oppsamlingsutstyr

Gjenvinning: Energigjenvinnes