ikon malingspannFarlig Avfall

Maling, Lim og Lakk


Hva: Emballasje med rester

IKKE: Løsemidler, produkter med isocyanat, organiske peroksider eller lutbaserte trebehandlingsprodukter

Hvor: I merket oppsamlingsutstyr

Gjenvinning: Energigjenvinnes. Metallemballasje gjenvinnes som metall.