ikon metallStål og metaller

Stålspon


Hva: Stål/aluminium avfall etter dreiing, fresing, boring.

IKKE: Metallavkapp, plast eller annet avfall

Hvor: I merket container

Gjenvinning: Materialgjnvinnes. Smeltes om til nye produkter.