ikon metallStål og metaller

Komplekst jern


Hva: Stål og jern samt metallemballasje fra kantine. Det kan tillates påheng av plast og annet avfall som naturlig hører med til produktet som kasseres. 

IKKE: Avfallsdel skal ikke overstige 10%.

Hvor: I merket beholder eller container ved Miljøstasjoner

Gjenvinning: Fragmenteres slik at jern, metaller og avfall skilles. Deretter materialgjenvinnes de forskjellige typene metall. Plast energigjenvinnes.