ikon pappeskePapp

Bølgepapp


Hva: Bølgepapp

IKKE: Plast, metall eller annet avfall

Hvor: I merket beholder 

Gjenvinning: Gjenvinnes til ny bølgepapp