ikon papirPapir

Blandet kontorpapir


Hva: Skrivepapir, aviser, o.l. Innblanding av papp og kartong kan være maksimalt 25%

IKKE: Plast, metall eller annet avfall

Hvor: I merket beholder 

Gjenvinning: Gjenvinnes og blir nytt papir eller tørkepapir.