ikon treplankeGenerellt Avfall

Blandet Trevirke


Hva: Trekasser, paller, pallekarmer, bygningskapp etc.

IKKE: Impregnert trevirke (CCA,Cu eller Kreosot), Metall, Plast eller annet avfall

Hvor: I merket oppsamlingsutstyr container

Gjenvinning: Kvernes til flis og leveres til forbrenningsanlegg og produksjon av elektrisk kraft.