Noen av våre tjenester:

 • Rådgivning: Befaring hos Næringskunder
 • "Skreddersyr" oppsamlingsutstyr, fokus på enkel håndtering unngå tunge løft
 • Tilbyr jevnlige besøk med hensikt å bidra til at riktig sortering blir utført
 • Alle våre kunder får tilgang til å hente ut sin egen avfallsstatstikk  etter ønsket periode
 • Vedlikeholdsavtale på mekanisk utstyr (eksempel komprimatorer og presser) som utføres av vårt eget verksted
 • Leveranse av oppsamlingsutstyr tilpasset fraksjon

Innhenting av ALLE fraksjoner:

 • Papp
 • Papir
 • Matavfall/organisk avfall
 • Glass
 • Metall
 • Risikoavfall (smittefarlig avfall)
 • EE Avfall
 • Restavfall
 • Farlig avfall

Alle fraksjoner går til resirkulering eller energigjenvinning

 • Kurs i avfallshåndtering
 • Egne el biler som kjører rundt i Stavanger Sentrum hver dag og henter avfall.
 • Nedgravde avfallsløsninger