Løpende pris

 • Ingen Leieberegning første 7 dager
 • Etter 7 dager kr. 62,- pr. dag
 • Restavfall kr. 2,58 pr kg
 • Transport for 5m³, 8m³ og 10m³ container kr. 1.274,-
 • Bompenger tilkommer
 • Kunde velger selv tidspunkt for innhenting.
 • Pristillegg for Finnøy samt områder tilknyttet ferje. Ta kontakt for pris.
 • Oppgitte priser er inkl. mva

Fast pris (kun privatpersoner)

 • Kr.3.290,- inntil 1.500 kg. 
 • Ingen Leieberegning første 7 dager
 • Etter 7 dager kr. 62,- pr. dag
 • Bompenger tilkommer
 • Kunde velger selv tidspunkt for innhenting.
 • Pristillegg for Finnøy, Strand samt områder tilknyttet ferje. Ta kontakt for pris.
 • Oppgitte priser er inkl. mva

Bestill container