For at vi skal sikre en best mulig kvalitet på våre tjenester har vi satt opp noen sjekk punkter som vi ber deg om å få gjennom før vi kommer ut med containeren:
 
  • Er det plass til å sette fra seg containeren? Denne type biler krever noe plass. Ved bruk av en 10 m³ container er plassbehovet: Bredde ca. 3 meter, lengde ca. 9 meter
  • Hvilke underlag er det der containeren skal stå? Dersom det for eksempel er belegningsstein eller asfalt må du ta stilling til om underlaget tåler vekt av bil og utstyr som vil være pluss-minus ca. 15. tonn
  • Dersom Du kaster væskeholdig avfall i container kan containeren lekke. Det kan også skje ved regnvær. Vær oppmerksom på at det kan komme rustvann ut av containeren som kan resultere i misfarging av underlaget.

Bestill container