Renovasjonsbil

Miljøriktig håndtering av ditt avfall

Verify

Renovasjonen IKS 2018
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015
og NS-EN 14001:2015