Her kan du bestille ny avfallsbeholder, endre til annen størrelse og/eller avbestille den avfallsbeholderen du har nå. 

Hvis avfallsbeholderen er ødelagt må du melde fra ved å bruke VOF, Stavanger kommunes meldingstjeneste.

Bor du i Sandnes kommune og har ødelagt avfallsbeholder melder du i fra her.