Nyheter

Informasjon og oppdateringer

RENOVASJONEN IKS INNGÅR SAMARBEID MED RYMI samt Rennesøy og Kvitsøy kommuner.

Publisert 27.09.2017

Renovasjonen IKS overtar mannskap og bilpark fra RenoNorden og inngår samarbeid med Rymi, Rennesøy og Kvitsøy om avfallshåndtering. Rymi omfatter kommunene Finnøy, Suldal, Hjelmeland, Strand og Forsand.
Les mer..

MOTTAK AV HAGEAVFALL HØSTEN 2017 i SANDNES

Publisert 31.08.2017

Hageavfall

Gratis mottak av hageavfall fra husholdninger er nå avsluttet les mer…

 

Leie av Container

Publisert 01.03.2017

Transport, eventuelle bompenger samt deponikostnad tilkommer

Bestill

TJENESTER OG UTSTYR
Bestill avfallsbeholder Bestill container

Spør

INFORMASJON OG VEILEDNING
Tømmekalender Sorteringsguide Innsamlingsutstyr