Nyheter

Informasjon og oppdateringer

UTDELING AV KALENDER 2017 OG BIO POSER

Publisert 19.10.2016

Så er vi kommet til utdeling av kalender for 2017.  Sandnes kommune er i gang med utlevering.  Renovasjonen IKS står for utdeling i Stavanger og alle skal nå ha fått.  Dersom noen ikke har fått må dette meldes i kommunens avviksystem VOF.

FASTFROSSET AVFALL I BRUN DUNK

Publisert 08.10.2016

Frostnettene fører til at fuktig hageavfall fryser fast i biospannet. Våre renovatører har problemer med at det ikke lar seg gjøre å få ut avfallet uten at beholderne dunkes og ødelegges.

MOTTAK AV HAGEAVFALL OG GREINER I SANDNES HØSTEN 2016 ER NÅ AVSLUTTET

Publisert 16.09.2016

Vi takker for alle leveringer og kommer tilbake med ny aksjon til våren 2017

Bestill

TJENESTER OG UTSTYR
Bestill avfallsbeholder Bestill container

Spør

INFORMASJON OG VEILEDNING
Tømmekalender Sorteringsguide Innsamlingsutstyr