Hugo

Hugo

Hugo Boss er Renovasjonen IKS sin logo og maskott. Han så dagens lys i 2003 som maskott for daværende Stavanger Renholdsverk og ble med videre etter at Sandnes og Stavanger dannet Renovasjonen IKS i 2006.

Hugo er en allsidig kar på miljøets side og du finner han i flere settinger, enten i sving med både brun og grønn og grå dunk, mens hans håndterer hageavfall, giftig avfall, søppelsekker og andre avfallstyper eller når feirer festlige anledninger som for eksempel 17. mai med norsk flagg.