Visjon

Renovasjonen IKS skal være et nyskapende og konkurransedyktig avfallsselskap med fornøyde brukere.

 

Slagord

Miljø i praksis

 

Hovedmål

Selskapsutvikling:

Renovasjonen IKS skal være et bransjeledende og kostnadseffektivt selskap med høy servicegrad.

Organisasjon:

Renovasjonen IKS skal være en attraktiv og sikker arbeidsplass som fremmer verdiskapninger.
Renovasjonen IKS skal skape felles etiske holdninger som gir tillit overfor brukerne av våre tjenester og en samfunnsansvarlig forretningsdrift.

Miljø og tjenesteutøvelse:

Sikre en hygienisk og betryggende innsamling og transport av avfall.
Utføre alt arbeid med respekt og omtanke for liv, helse og ytre miljø.
Bidra til å fremme gjenvinning og energiutnyttelse av avfallet.

Kjøretøy:

Bilparken skal bidra til at selskapet til enhver tid har et fundament som sikrer høy regularitet på utførelse av våre tjenester.