Våre mest brukte avfallsbeholdere

 • Plast

  grønn beholder

  strupestativ

  Utstyr: Beholder eller strupestativ.


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Farlig avfall

  Beholder for farlig avfall

  Utstyr: Beholder.


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Papp og papir

  Grønne avfallsbeholdere

  Utstyr: Beholdere på 660 L, 240 L, 140 L


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Restavfall

  Sorte avfallsbeholdere

  Utstyr: Beholdere på 660 L, 240 L, 140 L


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Matavfall

  Beholder for mat, 240 og 140 liter

  Utstyr: Beholder på 120 eller 240 liter.


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Glass og metall

  Sorte avfallsbeholdere

  Utstyr: Beholdere 240 eller 660 liter


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.