Våre mest brukte avfallsbeholdere

 • Plast

  grønn beholder

  strupestativ

  Utstyr: Beholder eller strupestativ.


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Farlig avfall

  Beholder for farlig avfall

  Utstyr: Beholder.


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Papp og papir

  Grønne avfallsbeholdere

  Utstyr: Beholder på ...


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Restavfall

  Sorte avfallsbeholdere

  Utstyr: Beholdere på ....


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Matavfall

  Beholder for mat, 240 og 140 liter

  Utstyr: Beholder på 120 eller 240 liter.


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

 • Glass og metall

  Sorte avfallsbeholdere

  Utstyr: Beholdere 240 eller 660 liter


  Transport: Avhentes på faste datoer eller ved anrop.

ISO 14001 / ISO 9001

Renovasjonen IKS 2018
sertifisert etter
NS-EN ISO 9001:2015
og NS-EN 14001:2015